Ordinačné hodiny

Pondelok 6:30 - 14:00
Utorok klinický deň v Levickej nemocnici
Streda 6:30 - 14:00
Štvrtok 6:30 - 14:00
Piatok 6:30 - 14:00

Ako sa môžete u nás zaregistrovať

Zaregistrovať sa v našej ordinácii môžete kedykoľvek v čase ordinačných hodín. Potrebujete k tomu iba platnú kartičku poistenca. Pri registrácii sa podpisuje dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ordináciou. Ak k nám prechádzate od iného lekára, Vašu zdravotnú kartu si od neho budeme žiadať my.
 

Ako nás nájdete.

Naša ordinácia je na prvom poschodí v oranžovo bielej budove so zeleným nápisom ZDRAVIE. Je to dvojposchodová budova postavená v susedstve lekárne MEDEA /dolná lekáreň/ ktorá má aj priľahlú parkovaciu plochu.Vedľa našej ordinácie ordinuje ešte neurologická a očná lekárka a urológ. Pre lepšiu orientáciu prikladáme fotografie lekárne MEDEA, budovy s nápisom ZDRAVIE v ktorej sídlime a mapu s označením polohy lekárne MEDEA.
 
Pre GPS zadávajte adresu lekárne MEDEA : Cintorínska 1688/24,968 01 Nová Baňa /viď priložená mapa/
 
 
 

 

Kontaktná a korešpondenčná adresa ordinácie:

Bonaquarta s.r.o.
Gynekologická ambulancia
Švantnerova 23
968 01 Nová Baňa